Thank you very much for coming

SHUTTLE BUS

Bus Stop on Nov.29 (Wed.) / 30 (Thu.) Bus Stop on Dec.1 (Fri.) / 2 (Sat.)

ACCESS

Tokyo Big Sight

Rinkai Line (JR Keiyo Line, Subway "Yurakucho Line")

Shinkiba Station ← about 5 minutes → "Kokusai Tenjijo" Station
"Kokusai Tenjijo" Station ← about 13 minutes → Osaki Station
7 minutes walk from "Kokusai Tenjijo" Station

Tokyo Water Front New Transit, Shinko-tsu "YURIKAMOME"

Shinbashi Station ← about 22 minutes → "Kokusai Tenjijo Seimon" Station
"Kokusai Tenjijo Seimon" Station ← about 8 minutes → Toyosu Station
3 minutes walk from "Kokusai Tenjijo Seimon" Station

Tokyo Metropolitan Bus

Marunouchi Yaesu Exit (JR Tokyo Station) ← about 40 minutes → Tokyo Big Sight
Marunouchi South Exit (JR Tokyo Station) ← about 40 minutes → Tokyo Big Sight
Monzen-Nakacho Station (Subway) ← about 30 minutes → Tokyo Big Sight

From Airport (Limousine Bus)

Narita Airport ← about 60 minutes → Washington Hotel → Tokyo Big Sight
Haneda Airport ← about 25 minutes → Tokyo Big Sight